EnglishRyska

Implantatbehandling och rotbehandling

ImplantatFunderar du på implantat? Vi erbjuder kvalificerade implantatbehandlingar som ersätter en eller flera tänder. Implantat fungerar som konstgjorda tandrötter som man sedan fäster en tandprotes på och fungerar i både över- och underkäken. De håller livet ut så att du slipper besvär med proteser och broar.

Varje år installeras miljontals implantat världen över. De är numera de mest framgångsrika protestillbehören och har förbättrat livskvaliteten för många många människor.

Vad innebär en implantatbehandling?

Efter att du genomgått implantatbehandlingen hos oss är det enda du behöver göra att följa en mild kost och undvika ansträngning under ett par dagar efter behandlingen, sedan kan du återgå till ditt normala liv. När implantaten vuxit fast ordentligt kan man fästa den permanenta kronan eller protesen och därefter kan du sköta dina tänder som vanligt med tandborste, tandtråd osv. Sköter du sedan dina implantat på rätt sätt håller de resten av livet.

Fördelarna med implantat är många:

 • Permanenta
 • Pålitliga
 • Sitter fast och känns som riktiga tänder
 • Bättre tuggförmåga än lösa proteser
 • Ekonomiska
 • Estetiska
 • Bekväma
 • Hjälper till att bevara käken frisk

Snart kan du le, skratta och tugga som vanligt igen – implantat gör det möjligt!

Allmänt om rotbehandling

Rotbehandling är en behandling av tandens insida och görs när en tandpulpa är inflammerad/infekterad.

Anledningar till rotbehandling

 • Karies, otäta fyllningar eller tandgnissling
 • Rotkanalsinfektion med eller utan rotspetsinfektion
 • Omgörning av rotfyllning med anledning av otät rotfyllning eller kvarstående infektion, fraktur av rensfil
 • Rotspetsoperation på grund av en kvarstående infektion efter tidigare rotfyllning

När tandens rötter är trånga eller böjda, svåråtkomliga eller förkalkade kan en rotbehandling ta lite längre tid och det kan krävas att patienten kommer på fler än två besök.

När inflammationen är borta och de trånga kanalerna hittade och utrensade, fylls de med material som gör kanalerna täta och bakteriefria.

Med lokal bedövning gör det vanligtvis inte ont att rotbehandla. Vi arbetar i största möjliga mån så sterilt som möjligt.

Vi har legitimerad tandläkare som är specialiserad på svåra rotbehandlingar.

Mikroskop för att förstora upp området för att kunna hitta sprickor och gömda kanaler i tanden kommer skaffas inom den närmaste framtiden på praktiken

Den mest vanliga behandlingsgången

1:a besöket

Det första besöket innebär att vi diskuterar patientens besvär och varför tanden behöver den typen av behandling. Ibland undersöker tandläkaren försiktigt tanden med kyla och värme för att utreda hur tanden mår. Oftast påbörjas behandlingen vid första besök.

Tandläkaren borrar upp ”kronan” för att finna kanalerna, monterar en gummiduk över tanden för att isolera och avskärma området från övriga bakterier i munhålan. Duken motverkar även att filar och vätska hamnar i munnen på patienten.

bild 1

Med små filar söker tandläkaren kanalerna och primärt rensar de. Mikroskop, kanallokalisator och röntgen står till hjälp. Oftast avslutas den behandlingen med ett antibakteriellt inlägg i kanalerna och en provisorisk fyllning som ett förband ovanpå behandlad tand.

Tandläkaren kan också använda mikroskop vid patientbehandling.

2:a besöket

Om patienten är symptomfri, rotkanalerna är bakteriefria och färdigrensade, är det dags för själva rotfyllningen. Rotkanalerna fylls med totfyllningsmaterial och därefter avslutas behandlingen med en provisorisk fyllning.

När tanden är rotfylld och symptomfri kan en krona på tanden göras av ordinarie tandläkare.

Efterbesvär

Efter en behandling kan man vara öm i tanden i några dagar men det brukar gå över av sig självt. Det går bra att ta värktabletter såsom Alvedon eller Ipren om smärtlindring skulle behövas. Skulle tanden vara öm under en längre tid bör man kontakta sin tandläkare.

Rotspetsoperation

I vissa fall kan komplikationer och svårigheter uppkomma, såsom ihållande besvär eller att tanden ej kan rensas på vanligt sätt. En rotspetsoperation kan då behöva genomföras.

En rotspetsoperation är ett kirurgiskt ingrepp och innebär att man fäller upp tandköttet för att komma åt rotspetsen på tanden och sedan gör man en liten fyllning som ska förhindra fortsatt infektion. Ingreppet görs under så aseptiska (hygieniska) förhållanden som möjligt och patienten kläs in ett grönt sterilt skynke. Operationen är, efter att vanlig tandläkarbedövning lagts, vanligtvis helt smärtfri.

Under 3-4 dagar efter behandlingen får man räkna med efterbesvär i form av viss svullnad och värk. Vid smärtlindring kan vanliga värktabletter tas. Vid feber och svullnad bör tandläkare kontaktas.

—————————————————————————————————————-

Våra övriga behandlingar
Allmäntandvård Snarkskenor
Estetisk tandvård Komplicerade rotfyllningar
Tandblekning Laser och akupunktur
Tandhygienist Protetiska ersättningar (fasta och lösa)
Bettskenor Fasader och komponeer
Tandhälsa Therese Ticander AB | Tumba torg 101 | 147 30 Tumba | 08-530 399 10