08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Antisnark­skenor

Snarkning beror på vibrationer i den mjuka vävnaden i svalget. Under sömnen blir den mjuka gommen i halsen slapp, och utrymmet i svalget minskar. Snarkskenor vidgar svalget på ett fysiskt sätt. Luftvägarna måste vidgas för att vibrationer och turbulens ska upphöra.

Vidgas luftvägen tillförs mer syre och man andas lugnare. Med lugnare andning avtar den turbulens som uppstått i svalget/näsan.
Genom att underkäken skjuts fram följer även tungan med. På så sätt spänner man de mjuka vävnaderna som under snarkning har fallit bakåt och minskat lufttillflödet. Bilderna visar hur käken skjutits fram och luftvägen vidgas.

Snarkskena
Vad är sömnapné?

​Sömnapné innebär andningsuppehåll under sömnen, vilket oftast resulterar i dagtrötthet. ”Apné” kommer från grekiskan och betyder ”utan att andas”.

Det finns tre olika typer av apné: obstruktiv (OSA), central eller en mix av bägge.

Obstruktiv (OSA) apné är mest vanlig. Oavsett skillnaden mellan de tre typerna skapar en obehandlad sömnapné andningsuppehåll under sömnen. Ibland flera hundra gånger per natt och inte sällan i mer än en minut åt gången.

Obstruktiv sömnapné (OSA) orsakas av blockerad andningsväg, oftast när den mjuka vävnaden i bakre luftvägen kollapsar och stänger luftflödet under sömnen.

Riskfaktorer för OSA kan vara:

 • Övervikt
 • Högt blodtryck
 • Kronisk nästäppa
 • Diabetes
 • Stora halsmandlar (tonsiller)
 • Överbett
 • Alkohol
 • Rökning
 • Ärftliga faktorer

Obehandlad OSA kan ge:

 • Högt blodtryck
 • Hjärtproblem (stroke)
 • Minnesproblem
 • Viktuppgång
 • Impotens
 • Huvudvärk
 • ADHD
 • Depression

Obehandlad sömnapné kan exempelvis resultera i att man somnar vid ratten med allvarliga trafikolyckor som följd. Lyckligtvis kan sömnapné diagnostiseras och behandlas.

Hur vet jag om jag har sömnapné?
 • Trött på dagen?
 • Svårt att somna?
 • Känner dig inte utsövd?
 • Slumrar till då och då?
 • Du snarkar eller har andningsuppehåll