08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Prislista

Snabblänkar

ÅtgärdskodBeskrivningPris

UNDERSÖKNING

101Basundersökning och diagnostik, tandläkare898 kr
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare450 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist695 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist898 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist357 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist1 000 kr

TRAUMA, UNDERSÖKNING

107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1 170 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1 740 kr

RÖNTGEN

121Röntgenundersökning av enskild tand73 kr
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan820 kr
124Panoramaröntgen635 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 025 kr
127Röntgenundersökning, delstatus215 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus368 kr

PARODONTOLOGI, PROFYLAX

201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning445 kr
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling438 kr
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)445 kr
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning545 kr
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning1 098 kr

EXTRAKTION, KIRURGI

401Tanduttagning, en tand1 255 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 935 kr
403Tanduttagning tillkommande enkel255 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle3 598 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 220 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 035 kr

IMPLANTAT, KIRURGI

420Implantat, per styck3 666 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur6 535 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle8 498 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer10 325 kr
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur3 980 kr
430Korrigerande kirurgi vid implantat1 535 kr

ENDODONTI

501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 328 kr
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 600 kr
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 535 kr
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 070 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare920 kr
521Akut endodontisk behandling1 330 kr
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi815 kr
523Stiftborttagning1 190 kr

BETTFYSIOLOGI

601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3 878 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3 878 kr
603Reponeringsskena, per skena5 680 kr
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 315 kr

KOMPOSIT

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand775 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 165 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 470 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar955 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 355 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 645 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 005 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi715 kr

KRONA, BROLED, BROSTÖD

800Permanent tandstödd krona, en per käke6 542 kr
801Laboratorieframställd krona5 998 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 519 kr
804Hängande broled, per led2 588 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 318 kr
807Semipermanent krona/bro, per led2 688 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 225 kr

PROTES

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 715 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 530 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad11 135 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 395 kr
829Immediatprotes7 050 kr
831Justering av avtagbar protes495 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 375 kr
835Rebasering och lagning av protes3 075 kr

IMPLANTAT, BRO

850Implantatförankrad krona, en per käke9 598 kr
852Implantatförankrad krona6 380 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer32 325 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer34 335 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer35 885 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer31 280 kr