08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Prislista

Snabblänkar

ÅtgärdskodBeskrivningPris

UNDERSÖKNING

101Basundersökning och diagnostik, tandläkare1029 kr
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare558 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist880 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1200 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist440 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist790 kr

TRAUMA, UNDERSÖKNING

107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1721 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 074 kr

RÖNTGEN

121Röntgenundersökning av enskild tand85 kr
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan974 kr
124Panoramaröntgen633 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 188 kr
127Röntgenundersökning, delstatus231 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus402 kr

PARODONTOLOGI, PROFYLAX

201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning523 kr
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling590 kr
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)523 kr
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning730 kr
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning1 365 kr

EXTRAKTION, KIRURGI

401Tanduttagning, en tand1 276 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 8021 kr
403Tanduttagning tillkommande enkel506 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle3 757 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 011kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 276 kr

IMPLANTAT, KIRURGI

420Implantat, per styck4 529kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur7 779 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle7 601 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer11 929 kr
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur4 988 kr
430Korrigerande kirurgi vid implantat2 197 kr

ENDODONTI

501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 750 kr
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler5 600 kr
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler7 120 kr
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 558 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 089 kr
521Akut endodontisk behandling1 523 kr
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi1 210 kr
523Stiftborttagning1 408 kr

BETTFYSIOLOGI

601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 208kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 208 kr
603Reponeringsskena, per skena6 694 kr
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 525 kr

KOMPOSIT

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 100 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 523 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 756 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 210kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 725 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2158 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 074 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi2156 kr

KRONA, BROLED, BROSTÖD

800Permanent tandstödd krona, en per käke7 662 kr
801Laboratorieframställd krona6 398 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 773 kr
804Hängande broled, per led2 888 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 838 kr
807Semipermanent krona/bro, per led2 926 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 325 kr

PROTES

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder5 655 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 123 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad13 123 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder11 072 kr
829Immediatprotes8 289 kr
831Justering av avtagbar protes495 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 496 kr
835Rebasering och lagning av protes3 625 kr

IMPLANTAT, BRO

850Implantatförankrad krona, en per käke11 779 kr
852Implantatförankrad krona9 815 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer46 535 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer49 899 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer55 885 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer57 798 kr