08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Prislista

Snabblänkar

ÅtgärdskodBeskrivningPris

UNDERSÖKNING

101Basundersökning och diagnostik, tandläkare1065 kr
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare605 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist925 kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1235 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist445 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist835 kr

TRAUMA, UNDERSÖKNING

107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1721 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 685 kr

RÖNTGEN

121Röntgenundersökning av enskild tand85 kr
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan1035 kr
124Panoramaröntgen795 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 389 kr
127Röntgenundersökning, delstatus259 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus402 kr

PARODONTOLOGI, PROFYLAX

201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning555 kr
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling635 kr
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)545 kr
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning795 kr
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning1 565 kr

EXTRAKTION, KIRURGI

401Tanduttagning, en tand1 935 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad2 559 kr
403Tanduttagning tillkommande enkel545 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle4 379 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 135 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 935 kr

IMPLANTAT, KIRURGI

420Implantat, per styck4 529kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur7 779 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle8 225 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer12 334 kr
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur4 988 kr
430Korrigerande kirurgi vid implantat2 197 kr

ENDODONTI

501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 945 kr
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler5 782 kr
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler7 120 kr
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 558 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 089 kr
521Akut endodontisk behandling1 623 kr
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi1 220 kr
523Stiftborttagning1 804 kr

BETTFYSIOLOGI

601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 793kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 793 kr
603Reponeringsskena, per skena6 694 kr
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena3 435kr

KOMPOSIT

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 125 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 624 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 856 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 340 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 725 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2 254 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 435 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi1 110 kr

KRONA, BROLED, BROSTÖD

800Permanent tandstödd krona, en per käke7 985 kr
801Laboratorieframställd krona6 882 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 882kr
804Hängande broled, per led3 660 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 838 kr
807Semipermanent krona/bro, per led4 135 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 325 kr

PROTES

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder5 655 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 358 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad13 978 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder12 026 kr
829Immediatprotes9 102 kr
831Justering av avtagbar protes554 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 925 kr
835Rebasering och lagning av protes3 625 kr

IMPLANTAT, BRO

850Implantatförankrad krona, en per käke12 024 kr
852Implantatförankrad krona10 104 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer47 535 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer56 024 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer61 405 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer57 798 kr