08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Prislista

Snabblänkar

ÅtgärdskodBeskrivningPris

UNDERSÖKNING

101Basundersökning och diagnostik, tandläkare935 kr
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare520 kr
111Basundersökning, utförd av tandhygienist759kr
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist920 kr
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist3 390 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist645 kr

TRAUMA, UNDERSÖKNING

107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1 235 kr
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare2 350 kr

RÖNTGEN

121Röntgenundersökning av enskild tand80 kr
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan895 kr
124Panoramaröntgen685 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 235 kr
127Röntgenundersökning, delstatus298 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus468 kr

PARODONTOLOGI, PROFYLAX

201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning495 kr
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling515 kr
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)506 kr
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning615 kr
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning1 198 kr

EXTRAKTION, KIRURGI

401Tanduttagning, en tand1 445 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad2 215 kr
403Tanduttagning tillkommande enkel385 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle3 935 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi5 140 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 392 kr

IMPLANTAT, KIRURGI

420Implantat, per styck3 999kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur6 995 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle9 498 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer1 1525 kr
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur4 988 kr
430Korrigerande kirurgi vid implantat2 197 kr

ENDODONTI

501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal4 328 kr
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler5 150 kr
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 515 kr
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler7 150 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 399 kr
521Akut endodontisk behandling1 435 kr
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi1 130 kr
523Stiftborttagning1 300 kr

BETTFYSIOLOGI

601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 358 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena4 358 kr
603Reponeringsskena, per skena5 680 kr
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 555 kr

KOMPOSIT

701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand903 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 365 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 527 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 127 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 555 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 795 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 105 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi835 kr

KRONA, BROLED, BROSTÖD

800Permanent tandstödd krona, en per käke6 978 kr
801Laboratorieframställd krona6 398 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 989 kr
804Hängande broled, per led2 888 kr
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 838 kr
807Semipermanent krona/bro, per led2 888 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 325 kr

PROTES

822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder5 655 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 123 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad13 123 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9 395 kr
829Immediatprotes8 123 kr
831Justering av avtagbar protes495 kr
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 475 kr
835Rebasering och lagning av protes3 575 kr

IMPLANTAT, BRO

850Implantatförankrad krona, en per käke11598 kr
852Implantatförankrad krona8 559 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer46 535 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer49 899 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer55 885 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer57 798 kr