08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Rot­behandlingar under mikroskop

Rotbehandling är en behandling av tandens insida och görs när nerven är inflammerad eller infekterad. Med skicklig bedövning blir rotfyllningen smärtfri, men kräver sin tid att kunna genomföra den med god kvalitet. Rotbehandlingar har utvecklats mycket under de senaste åren och fått genuina redskap för att kunna uppnå bäst optimal behandlingseffekt.

Vi har gjort betydande investeringar i ny teknik: Mikroskop, rotkanalsmätare, maskiner för rensning, effektiva rensningsfilar m.m. Vår nischade endodontitandläkare behärskar den senaste rotfyllningstekniken och når goda behandlingsresultat i riktigt svåra fall, dvs när kanaler är krokiga, svåråtkomliga och har avvikande lokalisering.

Vi tar emot remisser. Efter genomförd rotfyllning återvänder patienten till sin ordinarie tandläkare.

Rotbehandlingar under mikroskop
Anledningar till rotbehandling
  • Karies, otäta fyllningar
  • Tandgnissling
  • Omgörning av rotfyllning med anledning av otät rotfyllning eller kvarstående infektion eller fraktur av rensfil
  • Rotkanalsinfektion med eller utan rotspetsinfektion

När tandens rötter är trånga eller böjda, svåråtkomliga eller förkalkade kan en rotbehandling ta lite längre tid och det kan krävas att patienten kommer på fler än två besök.

När inflammationen är borta och de trånga kanalerna hittade och utrensade, fylls de med material som gör kanalerna täta och bakteriefria. Vi arbetar i största möjliga mån så sterilt som möjligt.

Mikroskop förstorar upp området och hjälper till att hitta sprickor och gömda kanaler i tanden.

Den mest vanliga behandlingsgången

1:a besöket
Det första besöket innebär att vi diskuterar patientens besvär och varför tanden behöver den typen av behandling. Ibland undersöker tandläkaren försiktigt tanden med kyla och värme för att utreda hur tanden mår. Oftast påbörjas behandlingen vid första besöket.

Tandläkaren borrar upp tanden/”kronan” för att finna kanalerna, monterar en gummiduk över tanden för att isolera och avskärma området från övriga bakterier i munhålan. Duken motverkar även att filar och vätska hamnar i munnen på patienten.

Med små filar söker tandläkaren kanalerna och primärrensar dem. Mikroskop, kanallokalisator och röntgen används under behandlingens gång. Oftast avslutas denna behandling med ett antibakteriellt inlägg i kanalerna och en provisorisk fyllning.

2:a besöket
Om patienten är symptomfri, rotkanalerna är bakteriefria och färdigrensade, är det dags för själva rotfyllningen. Rotkanalerna fylls med rotfyllningsmaterial och därefter avslutas behandlingen med en provisorisk fyllning inför protetisk behandling.

När tanden är rotfylld och symptomfri kan en krona på tanden göras av ordinarie tandläkare.

Rotbehandlingar behandlingsgång

Efterbesvär
Efter en behandling kan man vara öm i tanden i några dagar men det brukar gå över av sig självt. Det går bra att vid behov ta värktabletter (Alvedon eller Ipren). Skulle tanden vara öm under en längre tid bör man kontakta sin tandläkare.

Rotspetsoperation
I vissa fall kan komplikationer och svårigheter uppkomma, t.ex. ihållande besvär eller att tanden inte kan rensas på vanligt sätt. En rotspetsoperation kan vara en alternativ behandling.

En rotspetsoperation är ett kirurgiskt ingrepp och innebär att man fäller upp tandköttet för att komma åt rotspetsen på tanden och sedan gör man en liten fyllning som ska förhindra infektion. Ingreppet görs under aseptiska förhållanden därför kläs patienten in i ett grönt sterilt skynke. Efter lagd tandläkarbedövning, upplevs operationen helt smärtfri.

Under 3-4 dagar efter behandlingen får man räkna med efterbesvär (viss svullnad och ömhet). Vid smärtlindring kan vanliga värktabletter tas. Vid feber och svullnad bör tandläkare kontaktas.