08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Tand­lossning och behandling

Ett friskt tandkött är ljust rosa och småknottrigt. Tandköttet täcker käkbenet och sluter tätt kring tanden som en krage. Det blöder inte när du borstar eller gör rent mellan tänderna.

Inflammerat tandkött orsakas av bakterier i munnen. Det är rödare till färgen, blankt, svullet och kan ställa till stora besvär. Utan behandling kan inflammationen utvecklas till tandlossning, tänderna börjar förlora fäste, blir rörliga och lossnar.

Cirka 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad. Många har ingen vetskap om det. Sjukdomen har ett långsamt och smygande förlopp och därmed kan vara svår att upptäcka själv. Men ju tidigare den upptäcks och behandlas, desto bättre behandlingsprognos.

Vår specialisttandläkare i parodontologi hjälper gärna dig med behandlingen.

Tandlossning
Orsaker

Orsaker till inflammation i tandköttet (gingivit), mukosit, periimplantit, tandlossning
Det bildas ständigt plack (bakteriebeläggningar) på tänderna. Rengör man inte ordentligt växer beläggningarna, speciellt mellan tänderna och längs tandköttskanten, och ger upphov till tandköttsinflammation. Tandköttet blöder under tandborstning, speciellt mellan tänderna och längs tandköttskanten, och ger upphov till tandköttsinflammation (gingivit). Detta leder till att det ofta blöder vid tandborstning.

Inflammatoriska reaktioner vid implantat ledande till infektioner kan drabba vävnaderna vid tandimplantat, och anges som mukosit om endast mjukvävnaden uppvisar inflammation och periimplantit (PI) när käkbenet bryts ner i kombination till inflammationen. Orsaken till mukosit och periimplantit är bakterier. Överbelastning kan också leda till periimplantit.

Bristande munhygien, parodontit och rökning är faktorer som kan leda till risk för periimplantit. Andra riskfaktorer är diabetes, rå implantatyta, alkohol och cementöverskott,

Optimal plackkontroll är en förutsättning för lyckat resultat oavsett vid behandling av mukosit eller periimplantit och tandlossning. God munhygienteknik och samarbete hos patienten är mycket viktigt.

Behandling

Behandling av gingivit, mukosit, periimplantit, tandlossning
Optimal plackkontroll är en förutsättning för lyckat resultat oavsett vid behandling av mukosit eller periimplantit och tandlossning. God munhygienteknik och samarbete hos patienten är mycket viktigt.

Mukosit kan behandlas icke-kirurgiskt (tandhygienist).

Periimplantit och tandlossning måste i regel behandlas med kirurgi för att få tillgång till det skadade området. Stödbehandling med individuellt anpassade intervall är av största vikt för att upprätthålla ett gott behandlingsresultat. Patienter med mukosit löper mycket större risk att få periimplantit om de inte får regelbunden stödbehandling.