08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Barn­tandvård

Barn är mycket välkomna till oss! Tandvård för barn är gratis till och med de fyller 23 år. Vi värnar om tandhälsa hos barn och vuxna och samarbetar med specialisttandvård i Södertälje, Eastman och Odontologiska institution Karolinska Institutet Huddinge.

Lista ditt barn hos oss!

Barntandvård

Några allmänna råd

Små barn
Gör det roligt för barnen: ta tiden, sjung eller berätta en saga, låt barnet borsta på dina tänder först, belöna, använd relaterade TV-program, köp en mjuk färgrik tandborste.

Borsta barnets tänder med små och lätta gnuggrörelser och var extra noga med de större tänderna längst bak i munnen. Ge barnet möjlighet att träna själv, men utför slutlig tandborstning. Den fina motoriken för rätt tandborstningsteknik utvecklas hos barn först i 11-12-årsåldern. Barnet ska inte somna på kvällen utan tandborstningen. När tänder är borstade ska vattenflaska innehålla endast vatten.