08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Laser och akupunktur

Laserbehandling

En laser är en ljuskälla som avger en enda våglängd som är lång och sammanhängande. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vi använder en diodlaser, som en biostimulerande laser. SIROLaser Advance är en diodlaser 980 nm.


Laser kan användas vid käkledsproblem, munherpes, bältros, tandlossning, inflammation i tandköttet och ben, muskulär smärta, nervinflammation i rotkanaler, rotbehandling, komplikationer efter operativa behandlingar, minskning av svullnader, afte, vissa hårproblem, bensår, eksem, munsår, ilande tandhalsar m.m.

Biostimulering påverkar positivt cellfunktioner, stimulerar kroppens eget immunförsvar. Det är en smärtfri tillgänglig behandlingsmetod som kan kombineras med akupunktur.

Medicinsk laser
Vanliga frågor om laser

Hur behandlar man?
Laserstrålen riktas och rörs mot behandlingsstället. Laserljuset tränger in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Beroende på hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar, tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?
Nej, endast ett fåtal patienter upplever ett svagt obehag, värme vid behandlingstillfället.

Finns det några risker?
Nej, men operatören måste ha adekvat utbildning på behandlingar som utförs. Skyddsglasögon behövs i regel vid laserterapi.

Kan man äta mediciner?
Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Akupunktur

Akupunktur har ofta en positiv effekt på smärta vid käkfunktionsstörning och kan användas där annan behandling inte har hjälpt eller som komplement till andra metoder.

Akupunktur aktiverar och påverkar nervsystemet på olika nivåer i kroppen
Även om mekanismerna vid akupunktur inte är helt kända, visar vetenskapliga studier att akupunkturen aktiverar nervsystemet både perifert och centralt. Perifert vid nålen sker en utsöndring av smärtsubstanser från nervtrådarna vilket ger en ökad cirkulation i vävnaden.

Akupunktur interagerar med nervsystemet på segmentell/hjärnstamsnivå. Där sker det en hämning av smärtsignalerna.

Akupunktur aktiverar också centrala mekanismer, där smärthämmande substanser, endorfiner, utsöndras i nervsystemet. Akupunktur aktiverar kroppens eget smärthämmande system (som delvis liknar muskelarbetets effekter).  Att aktivera patientens självläkande krafter är en viktig del i behandlingen.