08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Bettskenor

Tandgnissling är mycket vanligt och leder ofta till besvär med huvudvärk, spända käkar och skadade tänder.

Gnisslande är ett återkommande problem och när man gnisslar tänder drabbas även den som ligger bredvid. Att gnissla tänder påverkar sömnen negativt.

Gnisslandet beror ofta på stress. Det kan vara extra mycket på jobbet eller om det har hänt något som utlöser problemet. En del gnisslar tänder oavsett om de är stressade eller i balans.

Bettskena

Den mänskliga käkmuskulaturen är enormt stark och vårt käktryck är ca 90 kg per cm². Det kan därför orsaka stora skador på tänderna när de pressas eller gnids mot varandra. Ofta slits emaljen ner till dentinet. Det händer också att en bit av en tand går av eller att det uppstår en inflammation i tandnerven på grund av belastning. Detta medför stora tandvårdskostnader.

En bettskena är oftast en mycket bra lösning. Vakna utvilad med hjälp av bettskena.