08-530 399 10 info@tandhalsa.info

Information med anledning av Coronaviruset

Under Coronavirusperioden:

Vi håller öppet med något reducerade besökstider.

Vi följer nya uppdateringar och rekommendationer om Coronaviruset från Folkhälsomyndigheten, Tandläkarförbundet samt myndigheternas riktlinjer.

Vi har alltid haft goda hygienrutiner och skärper självkontrollen och uppföljning av extra insatser ytterligare.

Vi gör allt för en säker och trygg miljö för våra kunder (vi använder handskar och hand-/ytdesinfektion).

Vi byter arbetskläder varje dag samt använder munskydd, stänkskydd och visir.

Vi avsätter längre tid per kund för att förhindra samtidig vistelse av flera kunder på praktiken.

Vi använder alltid sterila/höggradigt rena instrument och material.

Du kan alltid få kostnadsfri rådgivning per telefon.

Du som kund ska:

  1. Avboka din besökstid och stanna hemma om det finns det minsta misstanke för sjukdomssymptom.
  2. Hålla goda rutiner när det gäller handhygien och använda handsprit när du ankommer till praktiken.
  3. Vi låter bli handskakning tills vidare.