EnglishRyska

Lagar och förordningar

Det nya tandvårdstödet

TandvårdsstödNy tandvårdsförsäkring fr.o.m. juli 2008
Fr o m 2008-07-01 ändrade staten reglerna i den allmänna tandvårdsförsäkringen. Man ökade dels anslagen, men ändrade också hela systemet med syftet att stödet ska gå till de patienter som har de allvarligaste problemen med sin tandhälsa.

Det nya tandvårdsstödet
Alla vuxna personer över 30 år får en tandvårdscheck som gäller under två år. För personer mellan 20 och 29 år eller över 75 år är tandvårdscheckens belopp 600 kr (300 kr per år) och för personer mellan 30 och 74 år är beloppet 300 kr (150 kr per år). Checken kan man lösa in på vilken tandvårdsmottagning man vill så länge den är ansluten till Försäkringskassan.

Checken får man använda till valfri behandling. Staten har gjort en referenslista för priser i tandvården och utifrån denna lista har man infört ett högkostnadsskydd enligt följande:

Varje tandvårdsmottagning kan sätta sina egna priser, men ovan nämnda referenslista är det högsta belopp som staten ersätter. Som patient kan du med andra ord behöva betala mellanskillnaden om mottagningens pris är högre än referenslistan.

Tandvårdsstödet ersätter inte kosmetisk behandling
Observera att den nya tandvårdsförsäkringen gäller för färre typer av behandlingar än den förra. Du som patient måste till exempel betala hela kostnaden själv för kosmetisk tandvård, dvs behandlingar som har ett estetiskt syfte så som ett vackrare leende. Det är även så att ibland ingår äldre och billigare behandlingsalternativ i den nya försäkringen, men inte modernare.

Kostnad enligt statliga referensprislistan Statens stöd till patient
0-2 999 kr 0%
3 000-14 999 kr 50%
15 000 kr och uppåt 85%

Mer information om det nya tandvårdsstödet hittar du här:
Försäkringskassan >>
TLV >>

Garantier

Vi lämnar 2 års garanti för fast kron- och broprotetik. För avtagbar protetik lämnar vi 1 års garanti.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

  • Om det beror på patienten att behandlingen behöver göras om.
  • Om konstruktionen på den insatta tanden har utsatts för yttre våld.
  • Om konstruktionen på den insatta tanden behöver göras om pga en ny skada på en annan tandposition.

Hos oss använder vi uteslutande kvalitetsmaterial vid våra behandlingar – så du kan vara säker på att endast det bästa placeras i din mun. Vi ger dig gärna en förteckning över vilka material som används om du så önskar.

Övrigt

Att utebli från bokad tid kostar 800 kr per timme. Att lämna återbud senare än 24 timmar före behandlingen skulle påbörjats, kostar även det 800 kr per timme. I detta fall utgår ingen tandvårdsersättning.

Kallelser till tandvårdsbehandling görs antingen via vykort eller telefon – du väljer vad som passar dig bäst. Påminnelse om undersökningstid skickas också ut till dig 48 timmar innan avsatt tid via SMS.

Betalning sker antingen kontant eller betalkort efter varje behandlingstillfälle.

Tandhälsa Therese Ticander AB följer lagar och förordningar gällande kvalitetsarbete och patientsäkerhet. Vi är anslutna till Försäkringskassan, Privattandläkarna, Sveriges Tandläkarförbund samt Preventum, ett specialföretag som hjälper anslutna tandläkare att ständigt öka arbetskvaliteten, säkerheten och patientens trygghet.

Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Tandhälsa Therese Ticander AB | Tumba torg 101 | 147 30 Tumba | 08-530 399 10